volleybal

Volleybal West

Opleidingstrajecten voor volleybalverenigingen en volleybaltrainers

Voor volleybaltrainers en volleybalverenigingen

Werkwijze

 

Vertrouwen

Wij doen graag zaken met volleybalverenigingen die dat graag met ons doen. Daarom geloven wij niet in gedwongen afname van opleidingen door een dichtgetimmerd contract. Deze sluiten wij dus ook niet af. Vanzelfsprekend zijn dan duidelijke afspraken erg belangrijk, net zoals vertrouwen en een gemeenschappelijke passie.

Dat klinkt waarschijnlijk te mooi om waar te zijn, maar omdat ons doel is het volleybal in Nederland sterk te krijgen en te houden kunnen wij dat waarmaken. Daarom gaan we graag langdurige samenwerkingen aan met volleybalverenigingen die aan de weg timmeren.

 

Voorbeelden volleybalverenigingen

Voorbeelden van deze samenwerkingen zijn:

SAJV: Stichting Amsterdams Jeugd Volleybal die het voor alle volleyballende jeugd mogelijk maakt extra volleybaltrainingen te volgen. Omdat ze het volleybal in Amsterdam weer op niveau willen krijgen. Dankzij de samenwerking met Volleybal-West gaat een deel van de opleidingsopbrengsten naar de stichting en daarmee worden de trainingstarieven voor de jeugdige Amsterdamse volleyballers betaalbaar. Daarmee groeit de kans op herbouw van het Amsterdamse niveau.

Er zijn een paar volleybalverenigingen die trouw zijn aan Volleybal-West. Met deze volleybalverenigingen denken we actief mee op het moment dat opleiding gewenst is. Dankzij intensieve samenwerking is het daardoor mogelijk de kosten laag te houden.

 

Veilig sportklimaat

Diverse verenigingen zijn gastheer voor de veilig sportklimaat bijscholingen. Deze zijn populair vanwege de licentiepunten die te verdienen zijn. De verenigingen die gastheer zijn kunnen de eigen trainers gratis laten deelnemen.

Visie

 

Volleybal sterk krijgen

Wij bieden trajecten op het gebied van kaderbegeleiding en opleiding zodat de leden meer waarde hechten aan volleybaltrainingen en de stijging van de eigen competentie. Daarmee zien ze de competentie van de volleybalvereniging ook duidelijk. Wij bieden ook trajecten aan op het gebied van marketing. Van sponsorproposities tot evenementmarketing, van opleiding van uw (commerciële) bestuur tot online marketing en alles wat daar tussen zit! Wij bieden diverse instrumenten om tot een financieel gezonde(re) situatie te komen! “Ja maar, wij hebben dus geen geld om deze trajecten te starten….”. Dan is het juist nu tijd om met ons te spreken over een gedoseerde investering die uw vereniging weer in beweging zet, voordat het te laat is!

 

Onze Strategie

Aangezien wij u en uw vereniging sterker willen maken, betrekken wij de krachten uit uw eigen vereniging. Een voorbeeld: Als u uw kader wilt opleiden omdat er wel een goede trainer op de eerste teams staat maar de rest van de trainers nog nooit een goede opleiding gehad heeft, gaan wij samen met u kijken of de trainer van het eerste team in staat is een gedeelte van de opleiding voor zijn rekening te nemen. Gevolg: minder kosten voor de opleiding en een hechtere band tussen de trainers onderling. Er wordt meteen een sterke en gedragen leerlijn binnen de vereniging neergezet waardoor de spelers op eenduidige wijze training krijgen en eenvoudiger door kunnen stromen naar hogere teams.

Missie

 

De kansen willen we delen

Een paar jaar geleden kon een vereniging subsidie aanvragen. De overheid betaalde mee aan de financiële huishouding van de vereniging. Daarnaast was het plaatselijke bedrijfsleven vaak geïnteresseerd om een donatie te doen.

De tijden veranderen, subsidies en sponsoren zijn niet meer en als overmaat van ramp loopt het ledenaantal terug. Deels omdat de contributie oploopt, maar ook omdat de sporter veeleisender wordt. De keus is enorm en de leden willen het beste van het beste.

Veel verenigingen zien hierdoor de vereniging achteruit gaan. Zowel financieel als in ledenaantal. Toch zijn er kansen. Hiervoor moet men anders kijken, een andere insteek kiezen. Onze missie is om verenigingen te begeleiden in de ommekeer en de kansen te delen.