Lang leve de sportouder

Lang leve de sportouder

Deze opleiding wordt gegeven door Volleybal West, de opleider van de NEVOBO die ook de volleybalopleidingen VT2 en VT3 aan volleybaltrainers geeft.

TV Sportplezier
Uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van SIRE, onder ruim 800 ouders met sportende kinderen, blijkt dat meer dan negen op de tien ouders (91%) zich in meer of mindere mate ergeren aan het gedrag van andere ouders langs de zijlijn. Het gaat hier om het opjutten van kinderen, vloeken en schelden, het wijzen van de scheidsrechter op een verkeerde beslissing en het adviseren van de trainer/coach. Vier op de tien ouders (40%) geven echter aan dat zij toekijken zonder zich met het spel te bemoeien. Opvallend teensprekende cijfers… Het lijkt erop dat ouders niet inzien hoe zij zelf langs de kant staan.

Met Tv Sportplezier willen we ouders bewust maken van de enorme positieve invloed die hun gedrag op het sportplezier van hun kind kan hebben. We willen hen verleiden tot het gewenste supportersgedrag langs de lijn en op de club. Tegelijkertijd willen we verenigingsbestuurders ervan bewustmaken dat een waarderende positieve benadering van ouders de kortste weg is naar betrokken ouders die bereid zijn ook iets voor de club te doen.

Het echte werk moet natuurlijk op de vereniging plaatsvinden. Daar moeten de partijen echt met elkaar in gesprek komen. Op de club, langs de lijn, moet het gebeuren. Daar moeten ouders en verenigingsmensen (bestuurders, trainer/coaches) elkaar treffen, de dialoog met elkaar aangaan, de prettige sfeer bouwen: verwachtingen uitspreken, afspraken maken en waar nodig elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.

Structuur Thema bijeenkomst
Het traject bestaat uit 1 thema-avond. Deze thema- avond is gericht op de (beginnende) sportouder op de vereniging. Samen met trainers/coaches en afgevaardigden van het bestuur gaan startende ouders het gesprek aan over hun rol als ouder-supporter, om tot een gezamenlijke norm te komen. Tijdens de workshop wordt ingegaan gegaan op de theorie achter emoties en het geven van complimenten. Daarnaast voeren ouders verschillende oefenvormen uit, waardoor zij gaan nadenken over hun rol voor, tijdens en na de wedstrijd.

Leerdoelen
– Bewust worden van de rol van de sportouder op het speelplezier van de sporters
– Afspraken maken over de gewenste gezamenlijke norm
– Het gesprek op gang brengen om gezamenlijk tot een veilig sportklimaat te komen

Afsluiting
De vereniging krijgt een aantal handvatten om de gewenste gedragingen te borgen in de vereniging.

Trajectduur en kosten
De thema-avond kost 250 euro. 

Doelgroep
Graag werken we met de beginnende sportouder van de jongste kids. Deze ouder is nog niet gekleurd en blijft hopelijk lang binnen de vereniging. Deze ouder kan een belangrijke rol innemen in de cultuurverandering waar deze thema-avond de aanzet is.

Informatie:
Voor meer info of opname op de deelnamelijst:
Ine.klosters@volleybal-west.nl

Schrijf je in voor een verenigingstraject

* Verplichte velden
Wij hebben interesse in: