Zuinig zijn op de CMV ouders

Deze opleiding wordt gegeven door Volleybal West, de opleider van de NEVOBO die ook volleybalopleidingen VT2 en VT3 aan volleybaltrainers geeft.

Onze CMV jeugd brengt naast heel veel volleybalplezier nog veel meer waardevols naar onze vereniging. Namelijk de CMV ouders! Enkele kinderen zijn opgegroeid met het volleybalvirus, maar er zijn er ook erg veel die met het volleybal de ouders meeslepen naar de sporthal. Veel van deze ouders willen graag iets doen, zoals coachen bij de CMV toernooien, maar ze hebben geen idee. Niet van de spelregels, niet van de techniek. Daarom hebben we de cursus De CMV ouder in het leven geroepen.

De CMV ouder bestaat uit 3 bijeenkomsten die plaatsvinden tijdens de training van de kinderen.

Bijeenkomst 1:

·        Spelregels niveau 1, 2 en 3

·        Techniek serveren

·        Motiveren en teamvorming bij kinderen van 6 tot 10

Bijeenkomst 2:

·        Spelregels niveau 4 en 5

·        Techniek onderarms

·        Wat is de rolverdeling langs de lijn, wat verwachten we van andere ouders, welke afspraken maken we met de ouders onderling

Bijeenkomst 3:

·        Spelregels niveau 6

·        Techniek bovenhands en aanval

·        Smashbal

·        Activeren van kinderen (dynamica), hoe krijgen we de kinderen in beweging

·        Motiveren en teamvorming bij kinderen van 10 tot 12 jaar

 

Elke bijeenkomst bestaat uit het spel zelf, dus oefenen en ervaren de ouders zelf het spel. Bij diverse verenigingen hebben zich hierdoor ouders als recreant aangemeld, maar dat is puur bijvangst.

Leerdoelen

– Kennis ontwikkelen van het CMV spel

– Basiskennis van de volleybaltechnieken

– Bewust worden van de rol van de sportouder op het speelplezier van de sporters
– tips en trucs om de kinderen activer in het veld te krijgen
– Het gesprek op gang brengen om gezamenlijk tot een veilig sportklimaat te komen

Afsluiting
De ouders hebbeneen aantal handvatten om de kinderen vol vertrouwen te laten sporten en daarbij het zelfvertrouwen te laten groeien.

Trajectduur en kosten
De bijscholing de cmv ouder kost 650 euro voor 3 bijeenkomsten. Hieraan kunnen maximaal 16 ouders deelnemen. De vereniging zorgt voor een beschikbaar volleybalveld.

Doelgroep
Deze bijscholing is geschikt voor alle cmv ouders met of zonder volleybalkennis.

Informatie:
Voor meer info of opname op de deelnamelijst:
Ine.klosters@volleybal-west.nl