Trainen en coachen van 6 tot 12 jarigen

Deze opleiding wordt gegeven door Volleybal West, de opleider van de NEVOBO die ook de volleybalopleidingen VT2 en VT3 aan volleybaltrainers geeft.

Trainen en Coachen van 6 tot 12 jarigen

Kinderen in leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar zijn volop in ontwikkeling: ze worden zich bewust van wat ze goed of juist minder goed kunnen. Ze leren zich verhouden tot anderen (leeftijdsgenoten en volwassenen), ontwikkelen hun eerste zelfbeeld en mogelijk ook hun eerste serieuze ambities. Zelfvertrouwen is in deze fase een centraal thema. Zonder zelfvertrouwen durft een kind geen nieuw gedrag uit te proberen of grenzen te verleggen. De Sportvereniging is bij uitstek de plek waar kinderen zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen. Helaas kan ook een gebrek aan zelfvertrouwen aan het licht komen. Het zou toch mooi zijn wanneer jij als trainer-coach niet alleen een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van sporttechnische vaardigheden, maar óók aan de ontwikkeling van zelfvertrouwen van je sporter. In deze (bij)scholing krijg je de kennis, inzichten en vaardigheden aangereikt om tijdens trainingen zelfvertrouwen bij kinderen tot ontwikkeling te brengen. Belangrijke onderdelen van de (bij)scholing zijn: plezier, positieve aandacht, gezamenlijk doelen stellen en zelf ontdekkend leren. Oftewel: kinderen worden zich bewust van wat ze hebben geleerd en bereikt.

Opleidingsstructuur

De opleiding bestaat uit 3 dagdelen. In deze (bij)scholing leer je hoe je diverse ontwikkelthema’s als: zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld en het zich verhouden tot anderen, expliciet een plaats kan geven in de opbouw van je training.

Als eerste krijg je inzicht in ontwikkelingskenmerken van 6 tot 12 jarigen. Daarbij ga je op zoek naar antwoord op vragen als: hoe leren jongeren in deze leeftijd? Wat is mijn rol als trainer? En welke invloed heb ik als trainer? Vervolgens wordt aandacht besteed aan de achterliggende principes van de ontwikkeling van plezier, betrokkenheid en aanverwante thema’s. Met de benodigde informatie bij de hand ervaar je zelf in de gymzaal hoe al deze onderwerpen een plek kunnen krijgen in de opbouw van je training. Ter afsluiting van het tweede dagdeel ga je aan de slag met het voorbereiden van je eigen vernieuwde training voor jouw doelgroep.

Het laatste dagdeel staat in het teken van doen! Je gaat je eigen training, waarin sociale en persoonlijke ontwikkeling centraal staan, uitvoeren en evalueren. Je leert dus hoe je – naast sporttechnische en tactische vaardigheden – je sporters ook kunt introduceren in specifieke ontwikkelthema’s. Dit bevordert uiteindelijk het zelfontdekkend leren bij de doelgroep: zij ervaren wat ze kunnen en wat ze geleerd hebben. Het zorgt voor meer plezierbeleving en betrokkenheid. Dit is waardevol voor de verdere ontwikkeling binnen de sport, maar zeker ook daarbuiten. zelf deelnemer. Neem dus niet alleen pen en papier mee, maar ook zaalschoenen en sportkleding Leerdoelen – Bewust worden van jouw visie op de rol van een trainer – In staat zijn om tijdens trainingen plezier en betrokkenheid van de sporters te bevorderen – In staat zijn om sporters zelfontdekkend te laten leren tijdens trainingen

Afsluiting

Indien de volleybaltrainer volledig aanwezig is geweest levert de bijscholing 10 licentiepunten op.

Opleidingsduur en kosten

De bijscholing kost 150 euro voor 3 bijeenkomsten van 3 uur. Een vereniging die de opleiding inhouse wil organiseren met meerdere trainers, kan hiervoor speciale afspraken maken. Trainers die in de laatste 2 jaar een afgeronde VT2 of VT3 opleiding via Ine Klosters hebben gevolgd, krijgen 50% korting op deze bijscholing.

Toelatingseisen

De (bij)scholing is bedoeld voor trainers die aantoonbare ervaring hebben met het zelfstandig geven van lessen en trainingen aan sporters. Een diploma is niet vereist. Deze (bij)scholing wordt aangeboden op VT3 Niveau, echter een VT2 trainer kan aansluiten.

Wil je je inschrijven voor een bijscholing trainen en coachen van 6 tot 12 jarigen? Schrijf je dan hier in

Hier kan je de informatie van deze bijscholing in pdf downloaden

Schrijf je in voor een clinic

* Verplichte velden
Ik vul dit formulier in
ik ontvang ook graag de nieuwsbrief van Volleybal-
Ik heb interesse in: